Amb el desplaçament de les fletxes podras gaudir de tots els espais de la casa.